Apple Business Manager

By 23 kwietnia 2020 30 kwietnia, 2021 Apple Business Manager

Apple Business Manager (ABM) jest to prosty portal WWW, który pozwala zautomatyzować wdrażanie iPhone’ów, iPadów, iPodów touch, Apple TV oraz komputerów Mac z jednego miejsca. Za jego pośrednictwem można przypisywać zakupione przez firmę urządzenia do usług MDM, które z kolei zarządzają całą ich konfiguracją.

Dodatkowo dzięki ABM administratorzy IT mogą zakupić licencje na aplikacje – także większą ich liczbę – oraz różnorodne potrzebne firmie treści i rozdystrybuować je poprzez rozwiązanie MDM, przydzielić czy udostępnić odpowiednim pracownikom.

To jednak nie koniec ułatwień. Apple Business Manager pozwala działowi IT na zero touch deployment, czyli skonfigurowanie urządzenia, zanim trafi ono do pracownika, bez konieczności dotykania go. Dzięki temu użytkownik nie musi samodzielnie przygotowywać swoich narzędzi do pracy. Po prostu je aktywuje i od razu korzysta z ustawień wprowadzonych zdalnie przez organizację.

Warto przypomnieć, że z dniem 1.12.2019 Apple zablokowało dostęp do usług takich jak Apple Deployment Program (DEP) oraz Volume Purchase Program (VPP). W związku z tym, migracja do usługi Apple Business Manager stała się konieczna, aby nadal korzystać z programu rejestracji urządzeń oraz programu zakupów grupowych.